Wednesday, 10/08/2022 - 23:50|
Phòng GD-ĐT Hồng Dân, điện thoại 02913.876618 - 02913.876179
 • Lê Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913825774
  • Email:
   lephuchongdan@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0949949494
  • Email:
   nguyenthanhhoa949494@gmail.com
 • Dương Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0947441414
  • Email:
   phongtccbhongdan@gmail.com