Thứ tư, 30/09/2020 - 02:31|
Phòng GD-ĐT Hồng Dân, điện thoại 02913.876618 - 02913.876179
 • Bác Hồ của em
  | Phòng GD&ĐT Huyện Hồng Dân | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập huấn hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2003
  | 259 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bác hồ của em
  | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày
  | 210 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN
  | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
  | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hai đường thẳng song song
  | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bé làm bao nhiêu nghề
  | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập làm văn: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
  | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tà áo dài Việt Nam
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  | 230 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luyện từ và câu - Lớp 5
  | 208 lượt tải | 1 file đính kèm